JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning samt konservering av virke därtill som reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

Järnvitriol används även som fällningskemikalie i vattenverken och reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan även användas vid målning av träfasader. Behandlingen skänker träet en grå nyans som efter viss tid liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synlig efter åtgärd.

järnvitriol

En vanlig blandning är 700 g järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta lite diskmedel för att reducera ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande effekt. Men egentligen så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft skydd mot väta alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ideligen använts för att ge en gul eller gulorange kulör. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den synnerligen beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används då och då som ytbehandling för att erhålla ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat timmer. Järnvitriol blandat med vatten är en ofärgad vätska som penslas eller sprutas på ohyvlad träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat trä.

En kur med järnvitriollösning på en träyta skänker efter kort tidrymd en elegant samt beständig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas före uppsättning, då det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men inget nämnvärt försvar kontra biologiska angrepp samt inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en varaktig, grå yta, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tid nå fram till en färgton såsom ganska bra överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa kulör av väder samt vind. I litteraturen kan man återfinna skilda rekommendationer utav blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta ifall panelens yta har porösare områden alternativt områden med kärnvirke, alternativt om den utsätts för nederbörd omedelbart efter målning innan den torkat in.

Man brukar förespråka ½ kilo järnvitriol
till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling utav nytt virke. I en del fall kan en mer tunn lösning vara till fyllest. Det är tillrådligt att göra prov i god tid innan behandlingen, helst några månader före, eftersom resultatet kan skifta avhängig på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det ultimata resultatet uppnås på nytt virke. Allaredan efter några timmar blir ytan dunkel och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (av och till grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig ungefär som obehandlat virke. Åtgärd med järnvitriol
– skyddar inte kontra regn, utan fukt ska kunna torka ut genom att panelen ventileras väl
– skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas och spricker
– ger ett litet till inget motstånd kontra svamp- och mögelpåväxt
– ger en yta där träets struktur framträder
– skänker en färg som varierar med belysning och luftfuktighet
– skänker större fuktrörelser i träet än målat trä
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, grund och plåttak
– kan missfärga närliggande mark och golvytor vid urlakning.