Mögel ger dålig lukt

Flera som upplevt mögel vet att det vanligtvis bildas en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken och ofräsch. Det är också en lukt som man jämt kommer att identifiera när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att sprida möglet, men de kan dessutom orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till retning i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är vad som orsakar den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka då man undersöker om man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar samt inredning och det är ibland tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta fastän man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge ifall man inte gör någonting åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare och vindar. Med tanke på att fukten är väsentlig för möglets existens är det viktigt att man ser över och åtgärdar bristfällig lufttillförsel och även dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland angeläget att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det en del olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självklart upp till var och en och ska grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det finns.

Om möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, på kakel alternativt andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel alternativt diskmedel och sedan torka av med rikligt med ättika. Man kan också använda sig av klorin, som dödar möglet, men som också är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är svårt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det ångas, vilket sker i en speciell teknisk anordning. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga platser.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och byta ut det. Det är dock dyrt och omständigt, men det enda sättet som åstadkommer så att man blir fullkomligt kvitt mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man bruka foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis slår sönder molekylerna som utgör den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid korrekt behandling är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.