Så gör du om det växer alger över huset

I Sverige har det ständigt förekommit problem med alger som brett ut sig överallt i en del hus. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering såsom badrum, källare och förråd. Men algväxt kan dessutom ske på tak, ytterväggar och staket, dock är denna variant av alger inte speciellt farliga, utan problemet är snarare att det vanligtvis är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt väldigt ovårdat ut.

Fast man ska fortfarande vara försiktigt, ifall man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja medföra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de tar sin näring från ytskiktet och de äter sig för den skull inte in i träet.

Det bästa sättet att undvika besvär med alger på tak, ytterväggar samt staket är att uträtta vanligt underhåll, såsom återkommande rengöring och målning av dessa ytor vid behov. Ifall man har besvär med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen när mögel- och algsporer ofta sprider sig samtidigt och kan då potentiellt lägga grunden för mögel- och algproblem. Det är även rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta också ökar risken för problem med mögel samt alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar över lag ge upphov till mer allvarliga problem då dessa ges större möjlighet att växa. Detta beror på att denna typ av stängda miljöer är optimal i jämförelse med öppna miljöer som tak, ytterväggar samt staket. Därtill brukar dessa utrymmen vara till exempel badrum, tvättstugor och källare som vanligtvis kräver mer arbeten än andra utrymmen ifall det uppstår behov att renovera dem i anknytning med en eventuell sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar dessutom vara svårare att upptäcka då denna vanligtvis växer dolt. Det enklaste sättet att ges svar på ifall man har problem med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till ifall och var det finns dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en benägenhet att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel samt alger.

Har man exempelvis haft bekymmer med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppstå är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation och allmän utmattning.

Det främsta sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att först och främst motverka att fukt tränger in i husstrukturen från genom att täta alla skarvar och möjliga punkter där fukt kan tränga in. Äldre hus har vanligtvis sämre tätning än nyare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var observant för dessa besvär.

För det andra bör man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan se närmare på problemet och vidtaga relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att åtgärda ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att åtgärda problemet!