Anticimex kan hjälpa dig bli av med flera bekymmer

Anticimex är antagligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt företag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är oerhört intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Det medför att man i praktiken naturligtvis kan ta mer betalt, men också att man arbetar med att förebygga bekymmer hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än till exempel en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa bekymmer brukar man vanligtvis hitta i badrum och andra fukta utrymmen.

Privatpersoner och bolag

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt alla varianter av insekter och småkryp som skadar hemmet alternativt dess närmiljö på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex jobbar mycket metodiskt. För att undvika att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att därefter nyttja gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Detta är en service som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är mestadels mycket besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att attackera problemet så snart som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder ofta till bekymmer med mögel och måhända till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att åtgärda problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en granskning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker utgiften. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att uträtta kontroll av hus och villor innan köp eller försäljning för att hitta eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är väldigt bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex dessutom täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att avgöra ifall man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från undermålig ventilation till dålig isolering.

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som åt privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man avser sänka kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika besvär inom de två sistnämnda områdena.