Archive for the Mögel Category


Mögel ger dålig lukt

Flera som upplevt mögel vet att det vanligtvis bildas en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken och ofräsch. Det är också en lukt som man jämt kommer att identifiera när man väl känt den en gång. Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och […]

Read More...