Archive for the Påväxt Category


JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning samt konservering av virke därtill som reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

Järnvitriol används även som fällningskemikalie i vattenverken och reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan även användas vid målning av träfasader. Behandlingen skänker träet en grå nyans som efter viss tid liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synlig […]

Read More...