Archive for February, 2015


Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan betyda allt från att tvätta rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en komplett inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är. Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt […]

Read More...