Archive for November, 2014


Fukt och mögel kan bringa skador på huset

Mögelskador i huset hör nära samman med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste orsaken till inte enbart mögel utan skador i allmänhet i hus. Därför att mögel oftast beror på fukt är det alltså relevant att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten. Fukt och mögel har i växande uträckning börjat drabba hus i Sverige och […]

Read More...