Archive for September, 2014


Förekomst av allergier påverkas av mögel

Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov till allergier p.g.a. dess mykotoxiner samt sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av dålig stank för att de som bor i huset ska känna symptom. Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av […]

Read More...