Archive for August, 2014


Bekämpa mossa på ett effektivt vis

Mossa på tak och på takpannor är något som till en begynnelse kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett problem som innebär stora omkostnader för att åtgärdas och renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten. Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp. Mossa är […]

Read More...