Archive for July, 2014


Mossa i trädgården kan då och då vara oerhört svårt att bli kvitt med

Mossa i gräsmattan är en trist företeelse, men med rätt metoder så kan det bli ett minne blott. Det förekommer omkring tjugotusen olika sorters mossor i världen varav cirka tusen växer i Sverige. Mossa uppskattar fukt och växer gärna där marken är näringsfattig och sur, till skillnad från gräs. Vanligtvis sett är gräs en överlevnadskraftig […]

Read More...