Bekämpa mossa på ett effektivt vis

Mossa på tak och på takpannor är något som till en begynnelse kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett problem som innebär stora omkostnader för att åtgärdas och renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som trivs där det är mycket fukt och gärna i skugga. Ibland kan man ha svårt att märka av skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar med tanke på att de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är växtsättet väsentligt – lavar växer helst inte där det är fuktigt samt skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker även om att gro på tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt, vilket medför de flesta hustak till trevliga platser för mossa. Speciellt om hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är alltså mer vanligt med mossa på den del av taket som ligger i norrläge än med mossa på söderliggande tak.

Det är betydelsefullt att inte låta mossan ges något fäste i takpannorna med tanke på att de växer in under takpannorna och när vintern nländer med kyla och frost förorsakar mossan att fukten blir kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan gå sönder. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan leda till fuktskador och mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika trick för att hålla mossan borta. Ett traditionellt sådant är att foga en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den löpa på taknocken. När regnet faller kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att växa.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det behövs surt nedfall för att ges den önskade effekten och nuförtiden är inte regnet lika surt som förr – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla procedur att hålla taket mossfritt overksam.

Det är angeläget att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det många skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte eliminera mossan som redan finns där.

För att bli av med redan existerande mossa på takpannorna finns det i själva verket endast en sak man kan göra, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt avlägsna mossan. Det gör man lämpligen en torr och solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att sopa bort vissen mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan även prova att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd form som mossa gti, men risken är stor att takpannorna missfärgas. Man kan även rengöra taket med hjälp av högtryckstvätt, men det är även lite vanskligt då det kan leda till fuktskador innanför pannorna ifall man inte riktigt vet hur man ska göra.

Alltså ska man fundera på hur man kan förhindra att mossan erhåller fäste på ens tak i första hand. För att bli kvitt med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.