Posts Tagged mögelsvamp


Mögelsvamp, vad det innebär och hur man får bort det

Det första man brukar tänka på i samband med mögelsvamp är illa lukt och besvär. Det förekommer en rad olika sorters mögelsvampar. Mögel kan avge mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som ofta uppfattas som dålig lukt). Mögel skapar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs […]

Read More...