Posts Tagged mögel i källare


Har din källare invarderats av mögel?

Det är inte alls ovanligt med mögel i källare. Det finns skilda orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, utöver badrum och vindar. En vanlig anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som förr varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor […]

Read More...