Posts Tagged mögel i hus


Mögel i huset – ett typiskt problem

Mögel i hus Mögel i hus är ett obehagligt fenomen. Tack och lov är det möjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis odugligt ventilerade utrymmen där det förekommer fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig. Man upptäcker mestadels möglet genom att […]

Read More...