Mossa på takpannor kan vålla skador

Ett hus som råkat ut för mycket mossa riskerar att drabbas av skador. Det beror på att mossan binder fukt och gärna växer ner i skarvar och sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med kyla och minusgrader fryser vattnet i mossan och breder ut sig vilket kan leda till att takpannorna sprängs.

Mossa kan också orsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Således är det viktigt att inte låta mossa gro över taket.

Mossor är vanliga växter, bara i Sverige finns det omkring tusen skilda sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som inte har rötter utan istället har rotliknande blad som förankrar växten ganska löst i underliggande material. Det är alltså inte komplicerat att dra bort mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och helst lite skuggigt. Den har inga besvär med näringsfattig och sur omgivning vilket medför att mossa kan vara mer resistent än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa uppskattar att expandera på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer alternativt asfalt.

Mossa är ett problem som man ska försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men också under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är angeläget därför att tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är även en bra idé att se över träd som står nära huset och skänker skugga. Kan man såga ner någon gren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt trick för att hålla mossan frånvarande är att fästa upp en grov koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte uppskattar och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det krävs surt regn för att det ska funka, men ännu inga klara besked. Det är en procedur som är billig och helt klart värd att prova.

För att bli av med mossa på taket finns det ett antal olika produkter man kan välja. Marknaden är stor, men dessutom miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri innehåller en lösning av bensalkonklorid och vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är oerhört miljöfarligt och därtill högst hälsovådligt och kan vid förtäring medföra döden.

Det är således mycket viktigt att fundera på hur rejält man vill få bort mossan och vad annars man kan utföra – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig procedur är att borsta undan mossan när det är torrt. Det är dock ett tidsödande och i vissa fall farligt jobb.

Man kan dessutom använda sig av högtryckstvätt för att spruta bort mossa – man bör ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar lätt. Det är då angeläget att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan medföra fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka avstyra.

Det viktigaste för att slippa mossa på takpannor och tak är således att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man bruka miljövidriga medel.