Mossa över tak och takpannor

Mossa på tak kan ge ett helt hus ett fult och tråkigt intryck, huset kan se hela 25% billigare ut, jämfört med ett hus som har rena, fräscha takpannor. Det är inte heller endast fult, mossa på takpannor kan också resultera i fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, på samma sätt som alla växter och det leder till att takpannorna kan brista när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en ansamling växter som förekommer där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig gott i näringsfattig samt sur jord. De senare årens sura nederbörd har för den skull lett till att mossor av skilda slag har ökat i gräsmattor, på plattor och på hustak. Mossa är en härdad växt, den kan klara av långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det därefter börjar regna igen, återkommer mossan i all sin prakt. De förökar sig dessutom då det är nog vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Alltså blir det inte bara återuppstånden mossa när det blir blött, det blir dessutom mer mossa än tidigare.

Mossa tycker om att växa på tak som gärna ligger i skugga, exempelvis på en norrsida alternativt en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det handlar om av människor tillverkade objekt så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt och skifferplattor.

Mossan växer gärna i skarvar och det är där det kan förstöras när det därefter blir kyligt. Det beror på att att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar och små sprickor. När vattnet i mossan fryser sväller det enligt fysikens lagar och det innebär att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna anledning är det viktigt att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan borta från sitt tak? Det främsta sättet att undgå mossa på taket är att jobba i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver självfallet inte fälla träden alla gånger, det räcker ofta med att man kapar väl valda grenar som hänger ovanför huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det därefter regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner över takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få fäste över takpannorna. Det hjälper inte lika bra om man har befintlig mossa på taket.

För att få undan mossan som redan har kommit, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och skrubba bort mossan för hand en regnfattig dag. Sedan kan man möjligen använda sig av medel som eliminerar mossan. De ska dock användas med stor varsamhet eftersom de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i olika utsträckning.

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att tvätta med högtryckstvätt för att få undan mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader före – kan man lägga på Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten dö och lavars långa rötter börja vittra så det blir lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – en del ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter djupt ner i takplattorna.