Mossa, lavar och alger – så oerhört lika men ändå inte

För att kunna behandla en påväxt på huset så effektivt och miljövänligt som möjligt så kan det hjälpa att känna till ifall det gäller mossa, lavar eller alger.

Mossa är en kryptogam växt, alltså en växt som inte har blomma. De uppskattar fuktig mark och är mestadels gröna till färgen. Mossa är en ovälkommen besökare i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det centralt att se till så att dränering är god. Det är dessutom en bra idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan även växa på takpannor. Risken vid mossväxt över taket är att mossan behåller fukt och då kan vålla fuktskador och mögel i taket, alternativt strax inunder, på vinden. Det finns även risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan går itu när det fryser till vintern.

Det kan ibland vara ganska knepigt att få undan mossa från taket. Ett sätt är att för hand borsta bort dem. Detta medför en klar risk för fall, och man ska vara försiktig om man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan även, efter att ha tagit bort mossan manuellt rigga en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att avge ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Mestadels sker detta med hjälp av klorofyll. Alger bildar en grupp organismer som är generellt svårbestämd och väldigt stor. Den inkluderar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, till exempel brunalger som kan bli upp till sextio meter långa.

Alger kan gro på fasader och staket. Det spelar vanligtvis ingen roll vilken typ av färg man har målat med. Alger skänker en grön skiftning i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som genomförbart.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med exempelvis Falu rödfärg) bör man inte använda några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är betydelsefullt att använda munskydd för att inte löpa risk att andas in exempelvis sporer från mögel som även kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det främsta man ska testa ifall man har alger växande över en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel eller såpa. Om det inte funkar så kan man prova ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man bör överväga att bruka ett klor- alternativt borbaserat algdödande ämne eftersom dessa är väldigt miljöfarliga och hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att växa där det är torrt, exempelvis på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har vanligtvis djupa rottrådar och somliga kan avge syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak bör man använda sig av Fulstopp därför att mekanisk borttagning med hjälp av exempelvis högtryckstvätt inte fullständigt tar bort lavarna. Detta då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och följaktligen enkelt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns således annorlunda sätt att hantera mossa, lavar och alger – det viktiga är att känna till vilket!