Mossa i trädgården kan då och då vara oerhört svårt att bli kvitt med

Mossa i gräsmattan är en trist företeelse, men med rätt metoder så kan det bli ett minne blott. Det förekommer omkring tjugotusen olika sorters mossor i världen varav cirka tusen växer i Sverige.

Mossa uppskattar fukt och växer gärna där marken är näringsfattig och sur, till skillnad från gräs. Vanligtvis sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla enastående, men gräs kräver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och kyla föregås av en successivt kyligare höst.

Mossa däremot klarar inte kyla, det medför så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka oerhört bra, så till vida att mossan redan har fått grepp. Det kan då gå långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det sedan kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är tillräckligt fuktigt kommer dessutom mossan att föröka sig.

I en ordinär gräsmatta som har bra dränering, gott näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när någon av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller alltså att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna för mossans spridning.

I södra Sverige har man sett ett växande problem med tilltagande mossa i gräsmattan. Två anledningar kan vara sur nederbörd och milda vintrar. Lägg till illa gödsling så har man så småningom en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så sätt givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att erövra.

Eftersom de många milda vintrarna som har varit räcker det numera inte alltid att bara ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt hjälpa gräset på traven för att det ska kunna vinna över mossan. Ett sätt är med hjälp av sanering av mossan.

Det finns diverse produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det innehåller järnsulfat och sprutas på det angripna området för att tillintetgöra mossan som då bli svart. Mossa gti är kostsamt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att handla på Granngården, till en väldigt billigare penning. Man hittar det på hyllan för grisfoder. Var grundlig med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man mixa själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med vatten, drygt 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till omkring 50 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte avstyra att mossan kommer tillbaka om gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är således väldigt betydelsefullt att man ser över dränering, möjligen glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar och använder kalk mot försurning.

Man kan också använda Fulstopp, det tar dessutom bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 550 ggr, 1 dl blir 55 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan exempelvis använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att ge gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att fundera på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så gott som möjligt för gräset och samtidigt så dålig som möjligt för mossan.