En jämförelse mellan mossor och lavar

Den främsta likheten som förekommer hos mossor och lavar är att de är just lika till utseendet. Det rör sig om distinkt olika växter, mossor äger bladliknande utskott som har porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg eller en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De uppskattar att gro där det finns fukt och skugga, d.v.s. gärna i skogar. De kan även växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong och skiffer – kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar gro över taket är att det är överskuggat från träd som i tid och otid tappar grenar, löv och även mossporer på taket. Det innebär en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa tar upp vatten via konstant öppna porer i sina vanligtvis gröna, bladliknande utskott.

Med tanke på att fukten stannar kvar i mossan och mossan helst växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan gå sönder när vintern kommer och mossan utsätts för köld. Således är det viktigt att inte låta mossa växa. Ett gammalt trick för att hålla taken mossfria är att spänna upp en smal koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det åstadkommer att mossan inte trivs och följaktligen inte börjar växa.

Det förekommer i dagsläget inget bra sätt att bli av med mossa som redan har börjat expandera på taket. Det bästa sättet är att avlägsna mossan för hand, men det är ett någorlunda enformigt och farligt jobb, beroende på hur taket ser ut. Det bästa sättet att bli kvitt mossan är att utrusta sig med en helt ordinär färgskrapa. En del arter av mossa är dock svårare att skrapa loss än andra, men det kräver i stort bara lite mer styrka samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat vanligt förekommande besvär. Att mossa fått övertaget beror närapå varje gång på att det är surt, näringsfattigt och/eller dålig dränering. Om man vill få en mossfri gräsmatta är det dessa tre komponenter som är viktiga att åtgärda innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat samt mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak med tanke på att de missfärgar pannorna.

Lavar är som bekant en symbios mellan ett par organismer. De trivs där det är ljust samt torrt. En del arter trivs på stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är ofta grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är ofta enormt känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har åtskilliga användningsområden, exempelvis förekommer det traditioner som påbjuder bruk av lav i brödbakning och islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Många lavar ger skilda nyanser av beige och grön, men till exempel stenlav ger en mustig och vacker rödbrun färg.

Mossor och lavar är således inte så lika som man eventuellt kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.