De flesta vill bli av med mossan

Mossa är nästan alltid grön, har en kort stam men saknar rötter, alternativt har mindre rotliknande blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten från regn och fukt i angränsande miljö. Det finns cirka tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa

Mossa trivs vanligtvis där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Flera arter, till exempel vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Å andra sidan tycker mossa inte om kyla, som åstadkommer att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, eftersom det är komplicerat att undanröja. Det främsta man bör ta reda på när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa just där. Mestadels beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att använda uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa.

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men ganska otrevligt. Den kväver omgärdande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är dessutom en bra idé att se över gräsmattans dränering eftersom det är en typisk orsak till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig miljö än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan miljö. För att inte drabbas av mossa i sin trädgård man gödsla och bruka kalk.

Mossa växer även på gångvägsplattor av betong, och över hustak. Mossa på tegelpannor kan vara en fara för taket. Det därför att mossa gör så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. För den skull är det betydelsefullt att inte låta mossa få förankring på taket.

Man kan bli av med mossa, på olika vis. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att för hand avlägsna mossan med torrborste. Det är ett jobbigt och farligt vis att bli av med problemet, därför är mossa på takpannor något som man ska bekämpa förebyggande.

En billig och bra fungerande metod är att fästa upp koppartråd ovan hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som medför så att mossan inte kan ges grepp och börja växa. Det är dock angeläget att tillägga att mossa som redan förekommer på taket inte kommer att försvinna om man enbart sätter upp en koppartråd. Man tvingas alltså göra det i förebyggande syfte för att det ska få funktion.

När det handlar om mossa i gräsmatta kan man använda sig av olika medel, exempelvis mossa GTI samt järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att blanda med hjälp av vatten för att erhålla samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man införskaffa på Granngården och liknande affärer.

Oavsett ifall man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det ultimata: Fulstopp, så är det viktigaste man ska fundera på att motverka återkomsten av mossa. Gör man inget annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att undgå mossa är det bästa man kan göra att arbeta förebyggande, med god dränering samt näringsrik jord med neutral pH.