Bli kvitt ovälkommen mossa

Bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor tillhör en grupp växter som vanligtvis går under det bredare samlingsnamnet “mossa”. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre olika divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på exempelvis stenar i skogen, och man kan observera avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. Vissa mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stam och ges sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är således via bladen, vilka har ständigt öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att växa på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer resistent än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte är bristfälliga – t.e.x. vid näringsfattig jord eller fukt samt övervattning som mossan klarar sig bättre än gräset.

Stundtals är det lätt hänt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en korsning mellan en svamp samt en alg. Deras växtsätt skiljer sig markant från det hos mossor – de gillar att gro på torra och soliga stälen. Lavar är oftast grå alternativt grönaktiga till färgen och vanligen plattare än mossa.

Ett besvär med mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bäst på tak bestående av tegel, eternit och skiffer, men växer även gärna på underlag av betong och asfalt. Mossa begränsar fukt och växer in under takpannorna vilket kan medföra att de går sönder när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man måste avverka den manuellt en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan leda till att pannorna missfärgas.

De flesta tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett kontinuerlig besvär. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Ofta krävs en förbättrad dränering, men dessutom gödsel och emellanåt också kalk för att neutralisera en sur jord.

Om man vill få bort mossan är det betydelsefullt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att gro där. Man kan också ta hjälp av mossa gti alternativt järnsulfat, som det i själva verket är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och bör hanteras mycket varsamt. Det är relevant att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan eftersom det kommer att skänka gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att avvärja att mossan så småningom kommer åter.

Man kan även använda mycket svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter ger 550 liter. Dessutom försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Har Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste okänt i sverige, man lägger ner jobb för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och ordna det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som utför jobbet, gräsmattan blir desinficerad och samtliga virus dör på fläcken.

Man bör dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på vissa ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att gro än gräs och det kan då bli mycket vackra inslag i ens trädgård.