Bli av med mossa med effektiva metoder

Det finns hur många medel mot mossa som helst, men det är oklart för många människor vilka som funkar bäst. Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är stundtals dyra slantar konsumenten får spendera för en produkt som inte riktigt håller vad den lovar.

Mossa växer helst där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än t.e.x. vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord samt för stora mängder vatten. Mossa kan också börja växa på diverse andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt.

Mossor som växer på takpannor kan vara ett bekymmer därför att mossa behåller vatten och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det innebära att pannorna spricker. Således är det betydelsefullt för takets bästa att man inte ger utrymme för mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge klättra upp på en stege samt skrapa bort mossan.

Det är inte att rekommendera att spruta på bekämpningsmedel som är avsedd för gräsmattor över taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man ändå tycker att det verkar vara en god idé så ska man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga ute i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, därför att se hur pannan hanterar giftet.

Mossa har dessutom en fantastisk talang att kom igång och växa i trädgårdar, speciellt där de inte är önskade. Det är emellertid kanske inte så konstigt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt bra dränering så är vanligt gräs mer motståndskraftigt än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna erövra gräsmattan.

Om man vill få en mossfri gräsmatta bör man först och främst se till så att det finns god dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man måste utföra ofta, helst ett par gånger i veckan under växtsäsong, är det önskvärt att ha en gräsuppsamlare med tanke på att det avslagna gräset annars blir kvar och därmed också binder kvar fukt. Det gör så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare.

I anknytning med att man gödslar, vilket man med fördel kan utföra på höstkanten, kan det också vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill eftersträva ett snabbare resultat. Många medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott för grisar.

Rent järnsulfat är ofantligt mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat åt 10l vatten räcker åt drygt 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den inom kort att vara tillbaka. Den ultimata lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.