Är du less på mossa som invarderar hus samt trädgård?

Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort rejäl succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti består av, precis som de allra flesta övriga bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att köpa på exempelvis Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu olagligt att sälja till privat bruk. Järnsulfat kan man annars mixa med vatten, omkring 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till ca 50 kvadratmeder.

Mossa gti består av bland annat järn-, svavel- samt kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset å andra sidan påverkas snarare i positiv riktning av medlet och blir lite mer motståndskraftiga mot framtida mossangrepp.

Det ultimata sättet att bli kvitt med mossan i sin trädgård, ifall man inte vill omfamna dess grönhet och bevilja den växa, är att se till så att marken blir mindre fördelaktig för mossväxt. Detta utför man lämpligen genom att inte bespruta med hjälp av medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan granska varför mossan gror i just din trädgård.

Mossa gillar att gro där det finns fukt, och gärna lite skugga. Det är en tålig växt som, även om den inte trivs, kan klara av långa perioder av torka utan att ta någon cellulär skada. När det därefter åter blir fuktigt samt blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan gro där det är näringsfattigt samt surt, till skillnad från gräs som i dylik miljö blir bräcklig, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, i synnerhet i södra Sverige. I mellersta delen av landet har däremot problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset samt påväxt av mossa.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så bra som genomförbart åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Om man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara enastående för att ge gräset ett övertag. Det ska då gärna distribueras på vårkanten, i mars-april, alternativt i oktober, alltid i samband med gödsling av gräsmattan.

För att gräset ska må väl igen är det betydelsefullt att se över dränering så att den funkar som den ska och inte tillåter att vatten blir stående. Dålig dränering är för övrigt en vanlig anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder samt källare. Alltså finns det många orsaker till varför man bör ha en bra dränering kring sitt hus.

Man bör även gödsla lite då och då därför att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan dessutom behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett annat förslag är att alltid nyttja gräsuppsamlare när man klipper gräset, i synnerhet om man har en trädgård som är benägen att bli våt, detta med tanke på att kvarvarande gräs annars behåller fukt samt vatten.

Ett annat sätt att få gräset starkt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och bespruta hela gräsmattan. Då dör alla virus, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan alla dessa parasiter – som samverkar i att plåga samt försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året om man har egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen därpå är det bilologiskt nedbrytet i så bräcklig lösning.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta är det relevant att ta hand om den kontinuerligt, inte blott sporadiskt slänga på lite bekämpningsmedel så som mossa gti.