När huset drabbas av hussvamp kan det vara läge för sanering

Att sanera hussvamp är nästan alltid ett omfattande projekt, vilket även, ifall man har otur alternativt inte vet hur man ska gå tillväga, kan bli oerhört kostsamt. Äkta hussvamp är fruktad därför att den förstör virkets bärkraft och i värsta fall kan få hela hus att kollapsa.

Naturligtvis är det mycket sällan ett hus kollapsar på grund av hussvamp – angreppet är mestadels synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel samt mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det finns fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man känna igen hussvampen på att den bildar klara vattendroppar.

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och syftar på just dessa droppar. Det förekommer myter som säger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte sant. Hussvamp kräver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder eftersom hussvampen har en raffinerad transportmetod för vatten samt näringsämnen.

Äkta hussvamp växer ofta i närheten av material som innehåller kalk, till exempel skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så utsöndras oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Detta är bra att vara medveten om när man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i många år ifall miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador eller tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Om förhållandena är perfekta kan svampen växa med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul på samma gång som det börjar växa mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp ger ifrån sig också sporer, vilket ser ut ungefär som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från övrig mögel genom att inte bringa dålig lukt. Ofta luktar den ingenting, men då och då kan den ge ifrån sig en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att separera äkta hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man misstänker att man har fått angrepp av genuin hussvamp bör man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området bedöma graden av angrepp.

För att bli kvitt med hussvamp ska man ta bort det angripna materialet samt närliggande material som säkerhetsmarginal. Detta ska brännas direkt eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är viktigt att man utreder spridningen samt graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli kvitt med hussvamp är att avlägsna tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande tillstånd där den inte gör någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp och bra ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.