Mögelsanering – ett alternativ vid extrema angrepp

Det finns en del saker att fundera på när det har blivit dags för mögelsanering. Det förekommer skilda metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det förekommer och vad det är för typ av mögel.

Mögel gillar fukt och kan växa sig relativt raskt i ett fuktigt, undermåligt ventilerat hus. Platser där det är typiskt med mögel är bland annat källare, badrum och vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har vanligtvis blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en effekt av illa isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och undermåligt ventilerade, vilket direkt blir en anledning till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan även gro på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel avger mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som ger bristfällig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan framkalla allergier samt irriterade luftvägar, men dessutom allvarligare symptom. Således ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så vis ringa in var möglet växer samt hur allvarligt mögelangreppet är.

Oavsett hur stort eller litet mögelangreppet är ska man jämt se över orsaken till varför möglet har kunnat gro. Ofta rör det sig om dålig dränering och lufttillförsel och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på annorlunda vis. Vid ett litet angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att bruka rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att döda svampen. Det är emellertid inte säkert att man får bort mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara avsevärt svåra att få bort från fogar samt kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder eller i porösa material kan fogging vara en bra idé. Fogging innebär att man med assistans av en särskild apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig lätt in i varje skrymsle och vrå och kan leta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder eliminerar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner samt sporer som möglet ger ifrån sig. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, fast då med luktneutraliserande medel som värms upp.

Om man har stora mängder mögel är det främsta sättet att helt enkelt ta bort det skadade materialet och ersätta det med nytt och fräscht, som sedan behandlas med Tvärstopp. Detta är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får undan även svampsporer, mykotoxin och dålig lukt till följd av gaser.

Således finns det förhoppning om att bli av med mögel i hus samt byggnader, men man ska tänka till vilken metod av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.