Mögelhund, en översikt

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att hitta mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid arbetet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har länge använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en massor annorlunda saker man kan träna en hund till. Med tanke på att hundar har ett oerhört känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt alternativt inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte ständigt föra med sig bristfällig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i vissa fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Ifall man misstänker att man har besvär med mögel så är det främsta steget att undersöka exakt var möglet befinner sig.

Vanligtvis kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även ifall man ser en påtaglig mögelfläck som växer på väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan finnas mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund bör få en gedigen träning, där grundutbildningen är kring åtta månader och som sker ihop med husse eller matte, personen som även kommer att utgöra mögeltekniker. Det är alltså, exakt som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både individ samt hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det betydelsefullt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att uträtta dem, d.v.s. i detta fall genom att söka efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer helst där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är dåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel avger hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att upptäcka och markera.

Mögel kan ge ifrån sig dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då inte svårt att förstå vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det bästa sättet också det mest radikala, att helt enkelt avlägsna allt av det angripna materialet och byta ut det med nytt och fräscht.

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och annan mikrobiell påväxt är det betydelsefullt att fixa orsaken. Torka utrymmet ordentligt med avfuktare och se över ventilationen. Ifall det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är bra. Avverka växter samt jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador som har påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med hjälp av Fulstopp
eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra lämpad för att bli mögelhund, det rör sig om hundens karaktär men framför allt om träning. Att lära sin hund i att leta efter MVOC och därmed mögel är heller inget man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en fantastisk arbetskamrat i sin mögelhund.