Mögel i krypgrund, hur man behandlar samt undviker det

Mögel i krypgrund drabbar ofta en krypgrund som har blivit inbyggd. Krypgrund är en procedur att bygga fundament på en aning mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det möjligt att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus på bjälklag samt korta pålar som gör att det blir en luftgenomströmning under huset.

Flera har dock valt att bygga in sin krypgrund av diverse anledningar, en av de vanligaste är därför att isolera huset underifrån, eftersom det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad grund, även med källare. Ifall det görs på rätt sätt, i rätt miljö kommer det inte leda till några bekymmer.

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och för den skull för bristfällig lufttillförsel inuti grunden, samt att man missar att uträtta tillräckligt välbyggd dränering runt huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste orsaken till husmögel, svartmögel och annan mikrobiell påväxt.

Mögel som gror i grunden kanske inte verkar så farligt, men dels är det tätt förknippat med fukt och vanligtvis fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet faktiskt spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som orsakar illa lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta unket och gammalt. Sporerna samt mykotoxinet kan finnas kvar länge i ett hus och kan vålla bland annat retning i luftvägarna och en rad övriga symptom som alla beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara väldigt hälsovådligt, speciellt för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan framkalla trötthet till följd av bristfällig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det alltså ingenting man enbart bör låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man tvingas agera för att dels få bort möglet, dels undvika att få tillbaka det. Har man drabbats av mögel i krypgrunden kan det vara svårt att riva upp det och ersätta det med nytt material; annars är den här metoden den absolut ultimata.

Ifall mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har genomförts en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk bistånd för att renovera de mögelskadade delarna.

Om möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden bör man se till att avfukta grunden, både passivt via ventilation samt uppvärmning och aktivt med avlastning av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö olika avfuktare, beroende på avfuktningsmetod samt utrymme för användning.

Man kan också använda sig av en procedur som kallas för fogging, speciellt ifall möglet har fått förankring i en inbyggd grund med bristfällig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att bli kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer därnäst att kunna ta sig in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Ifall man både torkar ut och eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar dessutom i åratal framåt med Tvärstopp eller Fulstopp, spruta på och låt torka.