Hur man hanterar mögel i husvagn

Mögel i husvagn är ett besvär som kan fördärva semestern helt och hållet. Det är också en relativt vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en relativt kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står orörd som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är stor. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är byggda för att befinna sig utomhus och stå emot vind samt regn är det en bra idé att ha den inne när man inte använder den. Detta för att motverka eventuella fukt och mögel och inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra saker för att växa till. Den främsta är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan betydelsefull komponent är temperaturen vilken i regel ska vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax ovan rumstemperatur.

Mögel behöver också näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan även växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju gynnsammare levnadsförhållanden desto kortare tid för möglet att växa sig stort samt luddigt.

Mögel avger mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga och ge nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men också mycket värre tillstånd vilka kan ha livshotande utgång (till exempel aspergillosis).

Mögel kan föra med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte alltid möglet luktar så starkt att en mänsklig näsa kan känna den. Man bör också vara medveten om att människans luktorgan trubbas av i närheten av en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat känna lukten.

Om man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet samt den dåliga lukten på avstånd. Det finns mängder av diverse luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det tyvärr nog dags att se sig om efter en annan semestermetod, med tanke på att det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna skrida så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, utöver att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, också göra en del andra saker för att motverka både dålig lukt samt påväxt.

En god sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor och andra textilier och förvara dem inomhus. På så sätt undviker man inte enbart att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar även att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är typiskt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en bra idé att städa husvagnen ingående innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan dessutom vara något att tänka på när man använder husvagnen, med tanke på att det då vanligtvis är flera människor som lever på en väldigt liten yta, vilket kan leda till dålig lukt, fukt och i åtskilliga led även mögel.

Det är en del tips för att ta hand om och därmed undvika mögel i husvagn.