Har din källare invarderats av mögel?

Det är inte alls ovanligt med mögel i källare. Det finns skilda orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, utöver badrum och vindar. En vanlig anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som förr varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön och för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Dessutom var dessa hus vanligtvis dåligt isolerade, speciellt när det gällde källare och husgrund, då särskilt om huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och bristfällig isolering är kostsam och inte särskilt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, även om den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således någorlunda effektivt ut fukt som annars skulle bli kvar i bland annat källaren och där orsaka mögel och annan mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det enkelt att det blir för välgjort samt för tätt. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, illa ventilerad källare – en perfekt grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket och gammalt trots att det inte jämt växer på en synlig plats. Mögel växer helst över organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong ifall det är smutsigt, gärna belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på diverse sätt, men vanligt är antingen svarta små prickar vid svartmögel eller en luddig massa som helst är vit alternativt grå. Andra färger finns förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Ifall man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge diverse symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan förorsaka sömnighet med tanke på att hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som värmer upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är också bra för att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska kombineras med avfuktning samt genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta därför att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror närapå jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller följaktligen att bli av inte enbart med den synliga svampen utan också fukten. Gör man så kommer fukt samt mögel i källaren inte återvända.