Fukt och mögel kan bringa skador på huset

Mögelskador i huset hör nära samman med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste orsaken till inte enbart mögel utan skador i allmänhet i hus. Därför att mögel oftast beror på fukt är det alltså relevant att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i växande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Detta har sin grund i att massor hus är undermåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att fundera på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är undermåligt ventilerat löper påtaglig risk att drabbas av fukt samt mögelskador. Dålig ventilation är dock inte den enda anledningen till fukt och mögel. Det kan röra sig om läckande ledningar samt rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är några sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus eller renoverar så är det betydelsefullt att man inte lämnar byggnadsmaterial i exempelvis grunden eller på platser där de kan suga åt sig fukt och utgöra en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är även viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka noggrant innan man lägger över golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad olika symptom så som matthet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan dessutom ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för framförallt människor som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan dessutom orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Exempelvis vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel samt kakelfogar. Dessa fläckar är väldigt svåra att ta bort även om de inte alltid förstör själva materialet.

Ifall man har den minsta föraning om mögel så ska man klarlägga orsaken och spridningen. Mögel kan man misstänka om man är sjuk i förkylningar mycket, ifall man känner en illa lukt i huset eller att det kanske finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en ingående utredning kan man ta assistans av mögeltekniker som använder mögelhund för att lokalisera upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten och bikarbonat alternativt vinäger (dock inte båda på samma gång) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att nyttja klorin är onödigt eftersom effekten inte är gynnsammare än med ovan nämnd metod men miljöåverkan är mycket större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en speciell apparat värmer upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det avdunstas. Denna ånga kan tränga in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, eftersom medlen man nyttjar också är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, då man inte kan vistas i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man ges statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall ska man riva ut allt material med mögelskador och byta ut det för att helt få bort inte bara svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Tvärstopp.