Ett hus som har blivit angripet av mögel kan vara i behov av mögeltvätt

Vid mögeltvätt kan det finnas olika medel som är lämpade för uppgiften. Listan kan göras lång över olika mer eller mindre dyra medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det dyra medlet varje gång det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli farligt för de som bor där. Hur starkt mögel påverkar människor är olika, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel samt onormal matthet. Ofta lider flera personer i huset samtidigt av liknande symptom.

För att mögel samt annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det betydelsefullt att det finns några gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga saker är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan vara allt från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska utöka snabbt behöver det vara en bra temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax ovan normal rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att växa. Ju bättre de tre övriga faktorerna – fukt, föda samt temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att utöka.

Man kan identifiera mögel på lite olika sätt, bland annat är det ganska typiskt att möglet ger ifrån sig en dålig lukt, att det eventuellt växer delvis synligt och att man börjar få något alternativt några av ovanför nämnda symptom. Det är inte jämt enkelt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger lätt att uppfatta lukten av mögel, i synnerhet inte i ett utrymme där man vistas mycket, så som sitt hem.

Det är angeläget att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur stor sanering huset måste genomgå. Vanligtvis blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är viktigt att man håller huset fräscht, även på utsidan.

Att tvätta fasaden kan kort bidra ifall den har blivit angripen av mögel och alger. Oftast kommer dock svamp och alger åter efter ett år eller så. Dessvärre spelar det ingen större roll vilket preparat man använder. Tester visar att det funkar lika bra med fullständigt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En god sak att fundera på om man har fått mögelväxt på fasaden är att rengöra grundligt med valt rengöringsmedel, låta torka och sedan måla med en god färg. Det verkar skydda huset långt mycket bättre än att enbart tvätta med mögeltvätt och därpå inte måla om. Det är dock betydelsefullt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel bör man tänka sig för både en och två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, över kakel samt i kakelfogare, kan det vara lockande att använda sig av klorin. Det är inte endast illa för miljön, klorin fungerar inte speciellt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat eller vittvinsvinäger.

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.