Rengör effektivt med alto högtryckstvätt

För och främst måste vi precisera vad en alto högtryckstvätt faktiskt är. Alla känner till vad en högtryckstvätt är för någonting, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar egentligen bara om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder just “hög”, och på samtliga latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är alltså en hög högtryckstvätt, med andra ord ett vis att marknadsföra med ett lite hippare namn. Det som är väldigt intressant är att närapå alla nya högtryckstvättar har någonting som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med skapats ett helt segment på marknaden som kallas för exakt alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för någonting.

Den första högtryckstvätten, som då enbart kallades för högtryckstvätt och inte alto eller någonting annat, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som därefter grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher givit namn åt ett verb och ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att tvätta med hjälp av högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt nyttjas till?

Närapå alla har vi nog en högtryckstvätt hemma, den är ju liksom oerhört praktisk till det mesta; man kan utföra fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det egentligen enbart fantasin som lämnar till andra användningar, exempelvis tvätta bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt nyttjas när man rengör alger, lavar, mossa och mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem sker. Man ska dock akta sig för att nyttja högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med bristfällig dränering och omedelbar exponering mot betong då det faktiskt kan försvåra läget.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- och varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin funktion. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar mindre energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Däremot har dessa nackdelen att de inte är lika effektiva i flera fall för att lösa upp ingrodd smuts samt fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga alternativt väldigt hett vatten vilket möjliggör att de kan lösa fett samt ingrodd smuts, men å andra sidan använder de sig vanligtvis av antingen diesel eller el för att värma upp vattnet och de slösar således mycket energi, vilket i många fall dessvärre är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar generellt vattenförbrukningen. Undersökningar har visat att användning av en alto högtryckstvätt för ordinär rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden och terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och detta, i slutändan, vid regelbunden användning, sparar inte enbart på miljön utan även i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.