Fukt kan bringa negativa konsekvenser för din krypgrund

En krypgrund kan lätt påverkas negativt av fukt om den är ogynnsamt placerad eller om den är felkonstruerad. Det är så pass ordinärt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att drabbas av fuktskador och mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från t.e.x. kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är konstruerade så att det bildas en ficka mellan själva huset och marken. Vanligtvis använder man betong och lättbetong för att konstruera grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad eller oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan anlägga den på berg utan att behöva spränga samt att man lätt kan rätta till sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

På sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur och luftfuktigheten är som maximal, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta medför att luftfuktigheten kondenseras då den kommer in i krypgrunden, precis som när det bildas dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och gör så att den kan stå pall mot ännu en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte nog torr, eller som fallet är i Norrland, regnfattig men enormt sträng, är sannolikheten markant för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då avsevärt. Således bör man i preventivt syfte bearbeta alla krypgrunder med Tvärstopp, även om man inte har eller har haft besvär.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på olika sätt. Det första man bör åstadkomma är självfallet att sanera därför att bli av med mögel och illa lukt. Därefter är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta betydelse. Eliminera all jord och mull från grundens närmiljö liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar och grogrund för mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid en aning som att elda åt kråkorna, och är faktiskt en av orsakerna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt nuförtiden drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för kostsamt att värma upp en husgrund där värmen försvinner rakt ut. Därför kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill se till, oavsett om man väljer en specialisolering alternativt en vanlig typ är att isoleringen ska funka som kondensspärr och därför att minska ångtrycket på sommarhalvåret när luften är varmare.

En isolerad krypgrund är också användbar då den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna på vintern. Bara isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som preventivt medel ifall man bara har haft lindriga problem med mögel och fukt. Har man å andra sidan större problem bör man använda isoleringen tillsammans med en aktiv avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som endast startar när det behövs.

När man väljer avfuktningsmaskin är det angeläget att välja rätt. För krypgrunder måste man ha en maskin som kan avfukta kyliga utrymmen. Detta kan genomföras på diverse sätt, till exempel genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel för ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan också genomföras med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att utnyttja fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylig. På så sätt minskar luftfuktigheten i utrymmet.