Bli kvitt mikrobiell påväxt

Ibland växer det organismer som inte är synliga för blotta ögat, vilket kallas för mikrobiell påväxt. Det är således ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas som hårigt ludd eller svarta prickar på hela väggen. Mögel förekommer där det är fuktigt, som t.e.x. i oisolerade källare och vindar. Mögel älskar dessutom att växa sig stora och luddiga i badrum eller på gamla matrester.

Mögliga matrester är lätt att ta hand om, det är bara att slänga det, gärna i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det ifall man drabbas av mögel och andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är förmodligen ingen som anser att det är fräscht att placera sig i duschen, eller ta ett härligt bad ifall väggarna hotar med att äta upp en och utrymmet stinker av illa lukt.

Vad måste man då tänka på för att kringgå mikrobiell påväxt samt spridningen av mögel? Först och främst är det bra att känna till var de helst växer, vilket redan nämnts, alltså där det finns gott om fukt. Tyvärr försvinner inte mögel och andra mikroorganismer som på ett trollslag ifall man torkar ut utrymmena som är angripna. Det förhindrar å andra sidan att det tillväxer och efterhand kommer det även att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa över positivt laddade ytor, det är en god ide att behandla samtliga material med hjälp av Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel behövs mer eller mindre drastiska åtgärder. Man ska komma igång med att utforska hur stora delar, och vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis, men inte alltid, illa. Lukten kan lättast beskrivas som unken samt ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid veta hur den lukten känns. Det kan även finnas synliga fuktskador på väggar, golv, tak och möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på skilda sätt; missfärgningar i tapeter och bubblor i mattor är vanliga tecken. Mögel behöver inte jämt synas med detsamma på ytan. I till exempel ett badrum där man städar utförligt, har en knappt synlig spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer ordentligt innan man upptäcker det, då på grund av att det finns en illa lukt i badrummet.

Hur kan man då av med mikrobiella påväxter, så som till exempel mögel? Det mest drastiska samt bästa sättet är att eliminera allt som är mögelangripet och ersätta med nytt material, som sedan skyddas med Tvärstopp. Det kan dock visa sig inte enbart svårt, utan eventuellt rent omöjligt i en del fall. Då kan man ta till andra metoder, exempelvis sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks på ytan. Om det är besvärligt att nå källan till möglet kan man ha nytta av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man värmer upp samt förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i små droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara oerhört svåra att sanera. Man ska dock undvika att vistas i rummet medan fogging sker med tanke på att ämnena inte allt för sällan är giftiga.

När man har mögelsanerat och åtgärdat fuktproblemen kommer det bli mycket svårare för mikrober att växa till sig. En fräsch och torr miljö är det bästa vapnet för att hålla väck mikrobiell påväxt.