Att råka ut för mögel är inte sällsynt

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och förknippa med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och om man är ute i god tid och utför ett noga arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp och slippa få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs således vanligtvis av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer och mycel. Somliga mögelsorter kan utsöndra sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva samt hosta. Ofta kommer dessa symptom smygande och det är inte alltid man inser att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad illa lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, frånsett fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä och jord, men det kan även börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man ganska enkelt bli av med genom att tvätta kaklet noggrant med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas undan ordentligt. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika eller vittvinsvinäger för att hålla möglet väck. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och går bort av denna åtgärd.

Det är jämt angeläget att se över lufttillförsel i samband med att man har fått mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av exempelvis gamla matrester eller vattenläckor. Om ventilationen är illa stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Ifall möglet växer på ett mer utbrett vis och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha användning av foggingmetod. Denna metod går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför så att medlet enklare kan tränga in i material och döda svampen helt och hållet.

Det är betydelsefullt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är noga avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning ska man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara besvärligt att göra något åt ventilationen.

Vid kraftiga mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man tvingas då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant komplett sätt att sanera mögel är att man får bort också mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.