Att sanera hussvamp

Det är inte varje gång som det är helt enkelt att bli av med hussvamp och oftast är det ett omständigt projekt. För den skull bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är lätt.

Äkta hussvamp, som på latin kallas Serpula lacrimans, ligger ofta latent i trähus och väntar på att miljön ska bli fördelaktig. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar på sin yta – det ser ut som att svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de fullkomligt riskfyllda för virke och träkonstruktioner. Detta har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärighet.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk tillsammans med mycel som kan tränga in djupt i träet. För att expandera behövs det fukt och ofta är det flera svampar och annan mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta medför det ibland komplicerat att separera hussvamp från mer benigna svampar. Till exempel mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer ofarliga svampar.

Vanligtvis pratar man om illa stank vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller samtliga gånger som svampen ens ger ifrån sig någon lukt.

Hussvamp växer vanligtvis i närmiljö av kalkrika material, så som skorstenar. Detta beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket sker med assistans av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har tillförts kan leda till att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de stora mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan beskrivas vid att någon har hällt ut kakao och det kan handla sig om många miljarder sporer. Svampen kan likaså spridas hastigt om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det definitivt viktigaste att fundera på när det handlar om hussvamp är att minimera fukten. Det absolut bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att ha det så torrt som möjligt. Det är angeläget att framhäva att torka inte tar död på hussvamp utan endast gör så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så tvingas man vara radikal – avlägsna allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man ska dock tänka efter med hur mycket man tar bort – om funktionen är intakt så behöver man inte ta bort materialet – det kan räcka med att torka ut det ordentligt. Elda upp allt av det borttagna materialet omedelbart för att ta död på svampen!

Vanligtvis är en sådan omfattande sanering nära sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material och byggnadsplatsen är ordentligt torr, eftersom man annars riskerar att få angrepp av mögel omedelbart i koppling till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs således att man avlägsnar angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte ges någon fukt!