Vilka är de vanligaste medlena mot alger?

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta fungerar på samma vis; de hjälper på ett eller annat sätt till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det förekommer lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller liknande, och vanligt ljummet vatten. Man tar därefter en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta fungera alldeles utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar mestadels kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan resonera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och oerhört billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som spädes ut tillsammans med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte flera känner till det beror på att tillverkarna mestadels använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna mixa detta själv. Och det är exakt det som tillverkarna vill sikta mot.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och därpå blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta affärer som erbjuder kemiska produkter. Bensaltensiden kan därefter spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Om man kollar på de rengöringsmedel som består av bensaltensid som förekommer på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid utgöra runt 8%. Vidare ges instruktioner att man ska späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allting mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man personligen blanda kan man således undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax ovanför 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i alla utrymmen där de kan tänkas expandera som badrum, källare och andra utrymmen med dålig dränering.

Man kan till och med nyttja bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man ska då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt sätt kostar mycket lite, framför allt jobb på somrarna.

Vad man dock ska vara aktsam med när man nyttjar bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller eftersom det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundvis.