Lider du av mögelallergi?

Att reagera på mögel behöver inte betyda att man lider av mögelallergi. De som framförallt uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av många andra allergier. En individ som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, framförallt i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man antar att det beror på att celler som vanligen har hand om att eliminera bakterier, virus och parasiter är understimulerade och plötsligen börjar skapa antikroppar mot för kroppen alldeles ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur och mögel. Detta får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är gravt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är starkast när man precis kliver in i huset för att man sedan så småningom vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till direkt hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken variant av svamp det rör sig om.

En frisk individ klarar närapå i samtliga fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av t.e.x. AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, kanske till följd av mögelexponering bidra till mycket farliga konsekvenser.

Mögel i hus skall helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att avlägsna allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan avverka materialet så kan man nyttja mögeldödande medel såsom Fulstopp. Även vanligt diskmedel äger mögeldödande effekt. Tyvärr tar dessa medel inte bort svampsporer och mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare betydelsefullt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. För den skull är det vanligt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare och vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för god ventilering vilket medför att fukten raskt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är ofta så små att de kan sväva obehindrat i luften och följaktligen är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så skänker mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det medicin att nyttja, både receptfri samt receptbelagd sådan. Det vanligaste att nyttja mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns även ögondroppar om man har problem med rinniga och ögon som kliar, samt en hel uppsjö skilda nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Ifall man får astmatiska problem så ska man utredas av doktor för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är oftast i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte uppleva sig tröstlös, det går att behandla!