Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan betyda allt från att tvätta rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp
till att praktiskt taget riva ut en komplett inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en omfattande mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Många sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan expandera invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel tycker om att växa där det förekommer fukt, så vanligtvis har man inte bara besvär med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar analysera om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord samt smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog alla någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det lätt att kasta bort, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. I synnerhet i sitt eget hus är det svårt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé ifall man misstänker att det finns mögel och inte är förvissad på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte utöka över fräscht kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bekämpa möglet på sådana ytor – typiskt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i nästan alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med det.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att göra än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande och dyrt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man fullständigt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.