Archive for the Uncategorized Category


Så gör du om det växer alger över huset

I Sverige har det ständigt förekommit problem med alger som brett ut sig överallt i en del hus. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering såsom badrum, källare och förråd. Men algväxt kan dessutom ske på tak, ytterväggar och staket, dock är denna variant av alger inte speciellt […]

Read More...