Archive for the Alger Category


Är du i behov av luktsanering?

För att bli kvitt odörer som är elakartade kan man använda sig av en procedur som kallas luktsanering. Det finns olika metoder att gå tillväga vid sanering, beroende på luktstyrkan och framför allt källan. Det första som man bör fundera på är förstås att undanröja källan till den dåliga lukten. Men trots att man så […]

Read More...