About admin

admin has been a member since September 2nd 2014, and has created 52 posts from scratch.

admin's Bio

admin's Websites

This Author's Website is

admin's Recent Articles

JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning samt konservering av virke därtill som reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

Järnvitriol används även som fällningskemikalie i vattenverken och reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan även användas vid målning av träfasader. Behandlingen skänker träet en grå nyans som efter viss tid liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synlig efter åtgärd.

järnvitriol

En vanlig blandning är 700 g järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta lite diskmedel för att reducera ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande effekt. Men egentligen så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft skydd mot väta alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ideligen använts för att ge en gul eller gulorange kulör. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den synnerligen beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används då och då som ytbehandling för att erhålla ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat timmer. Järnvitriol blandat med vatten är en ofärgad vätska som penslas eller sprutas på ohyvlad träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat trä.

En kur med järnvitriollösning på en träyta skänker efter kort tidrymd en elegant samt beständig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas före uppsättning, då det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men inget nämnvärt försvar kontra biologiska angrepp samt inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en varaktig, grå yta, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tid nå fram till en färgton såsom ganska bra överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa kulör av väder samt vind. I litteraturen kan man återfinna skilda rekommendationer utav blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta ifall panelens yta har porösare områden alternativt områden med kärnvirke, alternativt om den utsätts för nederbörd omedelbart efter målning innan den torkat in.

Man brukar förespråka ½ kilo järnvitriol
till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling utav nytt virke. I en del fall kan en mer tunn lösning vara till fyllest. Det är tillrådligt att göra prov i god tid innan behandlingen, helst några månader före, eftersom resultatet kan skifta avhängig på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det ultimata resultatet uppnås på nytt virke. Allaredan efter några timmar blir ytan dunkel och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (av och till grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig ungefär som obehandlat virke. Åtgärd med järnvitriol
– skyddar inte kontra regn, utan fukt ska kunna torka ut genom att panelen ventileras väl
– skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas och spricker
– ger ett litet till inget motstånd kontra svamp- och mögelpåväxt
– ger en yta där träets struktur framträder
– skänker en färg som varierar med belysning och luftfuktighet
– skänker större fuktrörelser i träet än målat trä
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, grund och plåttak
– kan missfärga närliggande mark och golvytor vid urlakning.

Mögel ger dålig lukt

Flera som upplevt mögel vet att det vanligtvis bildas en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken och ofräsch. Det är också en lukt som man jämt kommer att identifiera när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att sprida möglet, men de kan dessutom orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till retning i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är vad som orsakar den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka då man undersöker om man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar samt inredning och det är ibland tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta fastän man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge ifall man inte gör någonting åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare och vindar. Med tanke på att fukten är väsentlig för möglets existens är det viktigt att man ser över och åtgärdar bristfällig lufttillförsel och även dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland angeläget att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det en del olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självklart upp till var och en och ska grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det finns.

Om möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, på kakel alternativt andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel alternativt diskmedel och sedan torka av med rikligt med ättika. Man kan också använda sig av klorin, som dödar möglet, men som också är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är svårt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det ångas, vilket sker i en speciell teknisk anordning. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga platser.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och byta ut det. Det är dock dyrt och omständigt, men det enda sättet som åstadkommer så att man blir fullkomligt kvitt mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man bruka foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis slår sönder molekylerna som utgör den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid korrekt behandling är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.

Skydda din trädgård med ogräsmedel

Att vistas i naturen är en lycka för samtliga sinnen och de som kan samt orkar tendera vilja ha en egen trädgård att både njuta av och jobba i. Trädgårdsarbete är terapeutiskt och meditativt och att stoppa fingrarna i jorden ibland är för flera människor betydelsefullt för välbefinnandet. Det är såklart inte enbart jordiga händer som ger välbehag utan alltsammans som kommer med en trädgård – solen, den friska luften, de tydliga färgerna samt de fräscha dofterna. Vilken kategori av trädgård man vill ha är oerhört personligt, vissa gillar vildvuxna, lummiga små trädgårdar medan andra vill ha skarpa linjer och välansade gräsmattor, ytterligare andra blir stimulerade av att innehava en damm i sin trädgård.

Gemensamt för de allra flesta som äger en trädgård är att ogräs är en högst ovälkommen inkräktare inom den harmoni man försöker bilda. Vissa lägger ner hela sin ande i trädgården medan andra enbart gör det som är ytterst nödvändigt. Oavsett så är ovälkomna plantor ett besvär för många trädgårdsägare och det bästa sättet att bekämpa dem är med ogräsmedel.

Vanliga ogräs

Vanliga ogräs i svenska trädgårdar inkluderar:

• Maskrosor

Dessa fina, solgula små blommor har en tendens att föröka sig tusenfalt i ett enormt kvickt tempo. Vill man ha en grön gräsmatta är de gula maskrosorna grundligt störande.

• Tistlar

Ännu ett ogräs som trivs på gräsmattor, men som ger större olägenhet än maskrosorna. Tistlar sticker en på fötterna när man går barfota och är I synnerhet störiga ifall man har barn som man önskar ska få ränna fritt på gräset om somrarna.

• Åkerfräken

Detta är en rätt så tråkig växt, men som har en tendens att dyka upp överallt i tid och otid. Därtill är åkerfräken ett problem att bli av med. Ogräsmedel gör definitivt det bästa jobbet, men ett tips är att man bryter stjälken en aning innan man besprutar, så att ogräsmedlet verkligen tränger in redigt.

Gör så här

När man ska spruta ogräsmedel i sin trädgård så är det viktigt att utföra en del åtgärder innan man sätter igång:

• Se till att inga personer eller sällskapsdjur befinner sig i trädgården, särskilt inte barn.

• Täck samtliga de plantor du vill behålla i trädgården med papp eller plast innan du sprutar. Ogräsmedel gör tyvärr ingen skillnad mellan ogräs och andra växter.

• Vattna trädgården cirka två dagar innan du påbörjar besprutningen.

• Vädret ska vara torrt vid besprutningen för ultimata resultat.

• Bästa tiden att påföra ogräsmedel är mellan mars och september.

• Skydda dig själv med heltäckande klädsel, andningsskydd, ögonskydd samt handskar.

• Se till att ditt ogräsmedel är korrekt blandat och applicerat i din applikator.

• Se till att du känner till hur din applikator funkar innan du sätter igång.

Idag är det allmänt rekommenderade tillvägagångssättet att applicera ogräsmedel att begagna sig av en ryggspruta. Dessa finns i både elektriska och manuella varianter. På www.allt-fraktfritt.com finns oerhört effektiva ryggsprutor att införskaffa till enastående priser.

Kan ogräsmedel vara skadligt?

Eftersom att ogräsmedel är gift avsedda att ta kål på växter så kan substanserna definitiv vara skadliga om de hanteras på fel sätt. Barn får bestämt inte komma i kontakt med ogräsmedel, och den som ska handskas med dem bör vidta alla rekommenderade försiktighetsåtgärder.

Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan betyda allt från att tvätta rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp
till att praktiskt taget riva ut en komplett inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en omfattande mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Många sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan expandera invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel tycker om att växa där det förekommer fukt, så vanligtvis har man inte bara besvär med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar analysera om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord samt smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog alla någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det lätt att kasta bort, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. I synnerhet i sitt eget hus är det svårt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé ifall man misstänker att det finns mögel och inte är förvissad på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte utöka över fräscht kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bekämpa möglet på sådana ytor – typiskt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i nästan alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med det.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att göra än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande och dyrt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man fullständigt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.

Vad ska man ha i åtanke inför saneringen?

När det gäller mögel alternativt annan mikrobiell påväxt så kan sanering utföras på många skilda vis. Vilket vis man väljer bör grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Det gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir mycket svåra att få död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska åtgärdas så fort det upptäcks. Illa lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig vanligtvis fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Det beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar alternativt badar. I kombination med ett undermåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter åt möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det mestadels med att man städar noggrant. För att bli kvitt med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men däremot är betydligt sämre för naturen!

Se även alltid över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är väldigt viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning för att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så bör man utreda hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man nyttja så kallad fogging. Det innebär att man, med assistans av en speciell foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen.

Det är viktigt att man inte vistas i rummet på samma gång som fogging sker, samt att man vädrar ut noga efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig alternativt bestående avfuktare ifall det rör sig om mögel i till exempel källare, vind eller andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att göra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och kostsamt men ger i särklass det ultimata skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med hjälp av Tvärstopp.