Archive for February, 2015


Vad ska man ha i åtanke inför saneringen?

När det gäller mögel alternativt annan mikrobiell påväxt så kan sanering utföras på många skilda vis. Vilket vis man väljer bör grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får av möglet. Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer […]

Read More...