Archive for January, 2015


Att råka ut för mögel är inte sällsynt

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och förknippa med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och om man är ute i god tid och utför ett noga arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med hjälp av Tvärstopp alternativt […]

Read More...