Archive for October, 2014


En jämförelse mellan mossor och lavar

Den främsta likheten som förekommer hos mossor och lavar är att de är just lika till utseendet. Det rör sig om distinkt olika växter, mossor äger bladliknande utskott som har porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg eller en cyanobakterie. Mossa är evolutionärt gamla växter – runt […]

Read More...