Archive for September, 2014


Mossor och lavar, vad är vad?

Mossor och lavar är stundtals oerhört lika varandra till utseendet – det finns underarter av bägge som är snarlika varandra både till färg och form. Men skenet bedrar, det rör sig om två vitt skilda växter, som kan klara av annorlunda förhållande och som är känsliga för annorlunda saker. Lavar är faktiskt inte en växt […]

Read More...