Archive for August, 2014


De flesta vill bli av med mossan

Mossa är nästan alltid grön, har en kort stam men saknar rötter, alternativt har mindre rotliknande blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten från regn och fukt i angränsande miljö. Det finns cirka tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige. Mossa Mossa trivs vanligtvis där det finns fukt, och […]

Read More...