Archive for June, 2014


Fukt kan bringa negativa konsekvenser för din krypgrund

En krypgrund kan lätt påverkas negativt av fukt om den är ogynnsamt placerad eller om den är felkonstruerad. Det är så pass ordinärt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att drabbas av fuktskador och mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från t.e.x. kemikalier som finns i […]

Read More...